Tiltak i forbindelse med coronaviruset


OPPDATERT 18.03 KL 11.30

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd vurderer og oppdaterer fortløpende om tiltak i forbindelse med koronaviruset (Covid-19). 

[BILDETEKST]

Kontorene i Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd er fysisk stengt foreløpig ut mars, men vi vil være tilgjengelig på telefon og mail i denne tiden.

Menighetene i Eidsvoll og Hurdal ønsker å bidra best mulig måte til å redusere korona pandemien.

Gudstjenester og andre samlinger og møter er intill videre avlyst.

Dåp, vigsel og gravferd, vil bli gjennomført, men med enkelte endringer.   

De som har planlagt dåp i en gudstjeneste får tilbud om å gjennomføre dåp med begrenset deltakelse og en enkel dåpsgudstjeneste. Vi tar kontakt med de det gjelder, fortløpende, og ser an litt for dere som har planlagt dåp noe fram i tid. Vi åpner også for hjemmedåp.

Gravferd kan bli gjennomført som en ute-seremoni, pga restriksjonen til å samle mer enn 50 personer (30 i skrukkelia og Feiring, 40 i Råholt) innendørs har vi anskaffet en portabel høytaler slik at vi har mulighet for å følge FHI sine retningslinjer. For å sørge for at kirkemusikerne ikke utsettes for smitte, stenges galleriene for besøkende under begravelser

Vielser avtales i dialog med brudeparet. Det samme med gravferder hvor også gravferdsmyndigheten er med på dialogen. Vi forholder oss til de føringer vi får fra sentralt hold.

Åpen kirke vil dessverre ikke være tilgjengelig før tidligst uke 14 

Trosopplæringstiltak er avlyst og konfirmantundervisningen er avlyst til annen beskjed blir gitt.

Kirkens Nødhjelp har bestemt at årets fasteaksjon blir digital (ingen dør-til-dør-aksjon i år). Info om dette kommer til alle foreldre og foresatte. Hva som skjer etter 26. mars (påske, konfirmasjonsgudstjenester) blir det gitt nærmere informasjon om.

Noen arrangement avlyses i god tid, mens andre blir det på kort varsel. (dette oppdateres fortløpende)

 

Ta kontakt med ditt lokale menighetskontor hvis du har spørsmål rundt dette. Av smittevernhensyn ønsker vi å ikke samle mer folk enn nødvendig i dagens situasjon, og tar alle de forholdsreglene vi kan. Kirkelige handlinger som begravelser og vielser går sin gang, men ta en prat med deg selv om det virkelig er nødvendig at du deltar i kirkelige handlinger en stund framover. Dette gjelder også ved begravelser.  

 

 

Paper photo created by freepik - www.freepik.com

Tilbake